מדעני המכון ושותפיהם למחקר קבעו את גילה של גולגולת אדם מודרני בת 55,000 שנה

26.02.2015

הינך נמצא כאן

כיפת הגולגולת

כיפת גולגולת של אדם מודרני, שהתגלתה במערת מנות שבגליל המערבי, מספקת רמזים באשר לתקופה ולמקום בו בני-האדם והניאנדרטלים חיו יחד, אלה לצד אלה. שילוב בין שיטות תיארוך מתקדמות איפשר לחוקרים ממכון ויצמן למדע, לזהות את תקופת הזמן שבה אוכלסה המערה, מה שאיפשר להסיק, בעקיפין, את גיל הגולגולת.

הגולגולת נמצאה במערת מנות – מערת נטיפים פעילה שפתחה המקורי נחסם במפולת סלעים לפני כ-30,000 שנה, והתגלתה במקרה בשנת 2008 במהלך עבודת פיתוח. במערה התבצעו, עד כה, חמש עונות חפירה (2014-2010) בראשותם של ד"ר עומרי ברזילי מרשות העתיקות, פרופ' ישראל הרשקוביץ מאוניברסיטת תל-אביב וד"ר עפר מרדר מאוניברסיטת בן-גוריון. בחפירות תועד רצף ארכיאולוגי ובו שרידים של מספר תרבויות פרה-היסטוריות.

חוקרים מהמכון הגיאולוגי תיארכו את הגולגולת באמצעות שיטת תיארוך רדיומטרית הקרויה "אורניום-תוריום". גילה נקבע לכ-55,000 שנה עם סטיית תקן של 5,500 שנה. כדי להעריך את גיל הגולגולת בדיוק רב יותר, נעשה שימוש משלים בשיטת תיארוך של פחמן 14 על-ידי ד"ר אליזבטה בוארטו, ראש מעבדת D-REAMS (ראשי תיבות של "מאיץ ספקטרומטריית מאסות מחקרי על-שם דנגור") במכון ויצמן למדע.

תיארוך הגולגולת הציב מספר קשיים. "כיוון שהגולגולת הוזזה מהמקום בו נמצאה לראשונה", אומרת ד"ר בוארטו. "היה עלינו לחפש רמזים, שיכוונו אותם למקום שאליו השתייכה הגולגולת בתוך הזירה הארכיאולוגית שבמערה".

ד"ר בוארטו וחברי קבוצתה שותפים למחקר המתמשך במערת מנות. הקבוצה מובילה את המחקר הכרונולוגי באמצעות שיטת התיארוך פחמן-14, באמצעותה מתארכים שרידי פחם שנבחרו בקפידה. בדרך זו הם מצליחים למפות את כל המערה – ואת כל התקופות שבה התגוררו שם בני-אדם. ההתאמה שהושגה בין שיטת האורניום-תוריום ושיטת פחמן-14 – סיפקה את "התיקון" הנחוץ ואיפשרה לקבוע את גילה המדויק של הגולגולת לכ-55,000 שנה.

הניתוח המורפומטרי של הגולגולת ממערת מנות תומך בכך שמוצאה מאפריקה. גילה הקדום של הגולגולת הוא הראיה לכך שבני-אדם חיו באיזורנו באותה התקופה בה חיו כאן הניאנדרטלים. הארכיאולוגים מחפשים עכשיו ראיות נוספות לקיומם של בני-אדם קדומים במערה. אם בני-האדם והניאנדרטלים אכן חיו יחד באיזור, ייתכן שבעליה של הגולגולת – או אחד מקרובי משפחתו – הוא האב או האם הקדמונים של כל הלא-אפריקאים בעולם.

 

מידע נוסף ותמונות אפשר לקבל במשרד הדובר, מכון ויצמן למדע:

news@weizmann.ac.il 08-9343856  

שתף