משולחנו של הנשיא - גטי אימג'

משולחנו של הנשיא - ספטמבר 2020

משולחנו של הנשיא
06.09.2020

מתוך "המכון", גיליון 100

 

אני זוכר היטב כיצד, כסטודנט צעיר במכון ויצמן למדע, התרגשנו כולנו, במעבדה, מדענים, סטודנטים וצוות טכני ומינהלי, כשהגיעו גיליונות חדשים של מגזין "המכון". המגזין הזה הביא אלינו משב רוח ורעיונות חדשים ממעבדות אחרות במכון, מתחומי מחקר רבים ושונים. 

לפעמים שאלנו את עצמנו כיצד נבחרים המחקרים שנסקרים במגזין; כלומר, איך קורה שתמיד יש בו תערובת מדודה היטב של תחומי מחקר שונים, שמוסברים היטב למי שאינו מצוי בתחום המחקר המתואר – אבל בדייקנות ללא פשרות.

לימים התרגשתי והתגאיתי כשמחקר שלי נבחר ותואר לראשונה במגזין. עוד זמן חלף, ולמדתי לדעת שבזכות המגזין הזה נרקמו שיתופי פעולה רב-תחומיים לא מעטים בין מדענים במכון, ולעתים עם מדענים ממוסדות מחקר אחרים. במקביל, התברר לי שהמגזין מגיע לרשימה ארוכה ומכובדת של קוראים מחוץ למכון, שגם הם ממתינים לו וקוראים בו בעניין. לא פעם גם ראיתי את גיליונות המגזין בידיהם של מדענים מאוניברסיטאות שונות בארץ, שלא חסכו שבחים על תכניו.

הגיליון הזה, שאתם אוחזים בידיכם, הוא גיליון ה 100- של המגזין, וזו הזדמנות להודות על המפעל החשוב הזה, של הנגשת המדע – לעורך והמייסד שלו, יבשם עזגד. המרקם האיכותי והעדין שיבשם הצליח ליצור במגזין "המכון", מביא אל כולנו – ואל הציבור הרחב – את תמצית רוחו של מכון ויצמן למדע לדורותיו.

אלון חן

שתף

משולחנו של הנשיא - גטי אימג'