התנתקות

חדשות מדע בשפה ידידותית
01.06.2006
פרופ' רפאל מלאך. מבט פנימה
 
האם אדם יכול באמת "לשכוח את עצמו" כתוצאה משקיעה ומריכוז במטלה מסוימת שהוא מבצע? פרופ' רפאל מלאך, הרופא ותלמיד המחקר ד"ר אילן גולדברג, ומיכל הראל מהמחלקה לנוירו-ביולוגיה במכון ויצמן למדע, בחנו באחרונה את השאלה הזאת. ממצאיהם התפרסמו בכתב העת המדעי Neuron.
 
תיאוריות רבות דוחות את האפשרות שאדם "ישכח את עצמו" באמת, ומציעות שתפיסה חושית תלויה בתיווך של אזורים מסוימים במוח, הקשורים לייצוג עצמי, ומהווים מעין "צופה" עירני שאינו מושפע ממטלות אחרות שהמוח טרוד בביצוען, אך נחוץ לפרשנות של פעילות אזורי המוח האחראים לעיבוד הנתונים שמגיעים מאיברי החישה. מדעני המכון בחנו את התיאוריות האלה באמצעות דימות תיפקודי מוח בתהודה מגנטית (fMRI). טכנולוגיה זו איפשרה להם לבחון את המתחולל באזורים שונים במוחותיהם של מתנדבים שביצעו מטלות שונות. הממצאים היו מפתיעים בחדותם: כאשר המתנדבים ביצעו מטלות מורכבות שחייבו קלט חושי רב ותשומת לב מלאה לעולם החיצוני, דוכאו לחלוטין אזורים בקדמת המוח שאחראים לייצוג של תפיסת ה"עצמי" במוח.
 
במסגרת הניסוי התבקשו המתנדבים להביט בתצלומים, או להקשיב לקטעי מוסיקה, אבל כל גירוי בוצע פעמיים, כשבכל פעם ניתנות לנבדקים הנחיות שונות. במשימה הראשונה (שאפשר לכנותה בשם "מבט פנימה") הם התבקשו לחשוב על עצמם ועל הרגשות שהמוסיקה או התמונה מעוררת בהם. במשימה השנייה (שאפשר לכנותה "מטלה חושית- מוטורית") הם התבקשו לבצע תרגילי זיהוי מהירים - למשל, לזהות את הקטעים שבהם נשמע צליל חצוצרה. מיפוי התיפקודים הדינמי הראה, שהאיזור האחראי לתפיסת העצמיות היה פעיל בזמן החשיבה המופנמת. אבל כאשר המתנדבים עסקו במשימות הזיהוי, שחייבו אותם לריכוז רב יותר, הפעילות באזורים הקשורים לתפיסת העצמיות פחתה כמעט לחלוטין.
 
"ממצאים אלה", אומר פרופ' מלאך, "אולי רומזים על משהו שגוי בתפיסה המערבית, המניחה שליטה עצמית מתמדת, ומזכירים דווקא תפיסות מזרחיות, שלפיהן התחברות מושלמת אל העולם החיצוני מתאפשרת רק לאחר שהאדם לומד לנטוש את עצמיותו".
 
פרשנות ממוקדת יותר של הממצאים מציעה, שמרכזי התודעה העצמית במוח אינם חיוניים לתפיסת העולם החיצוני, וכי הם פועלים בנוסף, ובמקביל לחוויה החושית היוצרת את תפיסת העולם החיצוני. כך קורה, שכאשר העולם החיצוני מעסיק אותנו בעוצמה רבה ומציף אותנו בתחושות ובמטלות מורכבות, אנחנו באמת "שוכחים את עצמנו".
 
מיפוי תיפקודי מוח באמצעות תהודה מגנטית. בצהוב מסומנים אזורי מוח הפעילים בעת ביצוע פעילות הכרוכה בהתבוננות פנימית. בירוק מסומנים אזורים הפעילים בעת חוויה תפיסתית אינטנסיבית. אפשר לראות, כי בעת חוויה תפיסתית אינטנסיבית מתחולל דיכוי של האזורים הפעילים בהתבוננות עצמית
 

 

 

שתף