הינך נמצא כאן

תודעה עצמית

התנתקות
01.06.2006

האם אדם יכול באמת "לשכוח את עצמו" כתוצאה משקיעה ומריכוז במטלה מסוימת שהוא מבצע? מדענים מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, בחנו באחרונה את...