מדע פעיל

ידידים
01.06.2011
מדע פעיל
 
 
שלומית דה פריס, מנכ"ל הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון, ויפעת שמולביץ', מנהלת ההשקעות החברתיות של הקרן, ביקרו באחרונה במכון במטרה להתרשם מקבוצת הילדים שבה תומכת הקרן במסגרת תוכנית "קבוצות מדע פעיל" (קמ"פ). תוכנית זו פותחה על-ידי צוות מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בראשות ד"ר עובד קדם, על-פי התפיסה הגורסת כי אפשר לקדם תלמידים מנותקים ובני נוער בסיכון באמצעות חינוך מדעי. בני הנוער הנתונים בסיכון מטופלים על-ידי המחלקות העירוניות לקידום נוער. מדובר בנערות ובנערים שחלקם נשרו מבתי-הספר, ואינם נמצאים במסגרת חינוכית פורמלית בשל בעיות אישיות וחברתיות. תוכנית קמ"פ מאפשרת לנערים ולנערות אלו להשתייך למסגרת מכובדת ויוקרתית, המלווה בצוות הדרכה מקצועי ואקדמי תוך עיסוק בתכנים מעניינים ולא-שגרתיים. סביבת למידה זו פותחת בפניהם הזדמנות להתנסות חיובית המלווה בחוויית הצלחה, ובכך להעצימם ולסייע בשילובם בחברה.
 
 

שתף