משולחנו של הנשיא

 

קשה מאוד, אם לא בלתי-אפשרי, לדרג מוסדות מחקר מדעיים. מדובר בארגונים מורכבים, שאפשר למדוד את הישגיהם בדרכים שונות מאוד ועל-פי קריטריונים רבים מאוד. עם זאת, הביקוש הרב לדירוגים כאלה יוצר כר נרחב לשיטות דירוג שונות, שכל אחת מהן מתמקדת בהיבטים אחרים. במובן מסוים, זה מזכיר את המשל הידוע על שבעת העיוורים שממששים פיל, ומנסים להבין את מהותו. דירוג אחד מדגיש את שביעות רצון הסטודנטים, דירוג אחר מבליט את הישגי הבוגרים, בשיטה אחרת מונים את מספר \ הפרסים שקיבלו המדענים, וכן הלאה. לפיכך, מן הראוי להתייחס בזהירות לתוצאות שמתקבלות בסקרים כאלה.

מדד אחד, שבולט בשל השיטה המדעית שעליה הוא מבוסס, מבוצע באוניברסיטת ליידן שבהולנד. הוא מתבסס אך ורק על עובדות ונתונים מספריים ביחס לפרסומיהם המדעיים של מדעני המוסד הנמדד, ועל מספר הפעמים שמדענים אחרים, בכל העולם, מצטטים מאמרים אלה. שילוב הנתונים הללו מלמד, בקירוב המרבי האפשרי, על איכות המחקר של אותו מוסד מדעי. בסקר זה, מכון ויצמן למדע ניצב במקום העשירי בעולם, והוא מוסד המחקר הלא-אמריקאי הראשון ברשימה.

תוצאה מרשימה זו מלמדת אותנו, שבעשור האחרון חלה עלייה משמעותית באיכות מחקריהם של מדעני המכון. סוד ההצלחה טמון, כמובן, בבחירת האנשים הנכונים, וביכולת שלנו לאפשר להם לפעול בחופשיות על-פי סקרנותם. בעולם תחרותי, עלינו להשקיע מאמץ גדול מאוד כדי להביא לכאן את המדענים הטובים ביותר בתחומיהם, וזה בדיוק מה שאנו עושים, תוך דבקות במשימה, ובתקווה שבעתיד נצליח לרשום שיאים חדשים באיכות המדע שלנו.

יחד עם קרן עזריאלי ותל"ם אנו מתחילים להקים את המרכז הישראלי הלאומי לדימות מוח, במסגרת המכון לחקר מוח האדם על-שם עזריאלי. מרכז זה יאפשר לחוקרי מוח לבחון תופעות ותהליכים במוח – ברמת דיוק גבוהה מאוד. יֶדע ותובנות חדשים שייוולדו במרכז זה יוכלו אולי, בעתיד, להוביל גם לפיתוח יישומים רפואיים מתקדמים.

אנו מקימים גם את המכון לדימות בשדה חזק של תהודה מגנטית ולספקטרוסקופיה על-שם קלור. המכון המתקדם יציב אותנו בחזית העולמית בתחום מרכזי זה. החידושים בשני תחומי המחקר האלה, וההשקעות הגדולות הנלוות אליהם, חיוניים להתקדמות המתמדת שלה אנו מחויבים, והיא מהווה גורם-מפתח בעיצוב האיכות המדעית שלנו.

בהזדמנות זו אני מאחל לכל עובדי המכון, לבני ביתם וליקיריהם, שנה טובה.

שתף