הינך נמצא כאן

ספקטרוסקופיה

ד"ר אנדראה מרתוראנה ופרופ' דניאלה גולדפרב. שינויים כימיים
03.09.2015

כיצד אפשר לחקור את מבנה החלבון בתוך תא חי?

בתמונה: נשיא מכון ויצמן למדע, פרופ' דניאל זייפמן
27.08.2015

מכון ויצמן למדע במדד איכות המחקר העולמי, הקמת מכון לדימות בשדה חזק של תהודה מגנטית ולספקטרוסקופיה, המרכז הישראלי הלאומי לדימות מוח וברכת שנה טובה...