פרופ' אדריס תיתי

פרופ' אדריס תיתי

פרופ' אדריס תיתי הוזמן לשאת הרצאת מליאה בכנס השנתי של החברה למתמטיקה תעשייתית ושימושית (SIAM)

שתף

פרופ' אדריס תיתי