הינך נמצא כאן

פרופ' אדריס תיתי

פרופ' אדריס תיתי
16.05.2022

פרופ' אדריס תיתי הוזמן לשאת הרצאת מליאה בכנס השנתי של החברה למתמטיקה תעשייתית ושימושית (SIAM)