תוכנית לעידוד לימודי כימיה

01.06.2010
 
תוכנית מיוחדת לעידוד לימודי הכימיה, יוזמה משותפת של המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ושל חברת כימיקלים לישראל בע"מ, ציינה באחרונה את סיומה של שנת פעילות נוספת, בכנס שהתקיים באולם הברווז, במכון דוידסון לחינוך מדעי - הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מטרת התוכנית היא לעודד לימודי כימיה בקרב תלמידי תיכון באמצעות עיסוק בנושאי כימיה רלבנטיים לחיי היומיום, בדרכים יצירתיות ומגוונות.
 
בכנס הסיום השתתפו כ-140 התלמידים שהגיעו לקו הגמר בתחרויות השונות, וכן מוריהם, אנשי חינוך מדעי, ואנשי התעשייה הכימית בישראל. המשתתפים בכנס האזינו להרצאות העשרה שעסקו בנושאים מרכזיים בחיינו שלהם תורמת הכימיה, כמו שימוש באנרגיה סולארית ואגירתה, ורב-שיח שהציג את ההיבטים הכימיים של משבר המים. לאחר מכן התקיימו מספר מושבים מקבילים בהם הציגו התלמידים את עבודותיהם, בנושאים כגון כימיה כמדע יישומי, כימיה במשטרה, ברפואה, בחקלאות, בתעשיית המזון והקוסמטיקה, כימיה ואיכות הסביבה, ועוד. הכנס נחתם בהענקת פרסים לצוותים הזוכים בתחרויות השונות.
 
את תוכנית כימיה, תעשייה וסביבה בראי החברה והפרט הובילו ד"ר מירי קסנר, ראש המרכז לקשר בין התעשייה הכימית למערכת החינוך, פרופ' אבי הופשטיין, ראש קבוצת הכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, ד"ר מרסל פרייליך מהמרכז לקשר בין התעשייה הכימית למערכת החינוך, ואשר רפפורט, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת כימיקלים לישראל בע"מ, לצד ועדת היגוי וליווי המורכבת מנציגים בכירים של החברות התומכות.

שתף