פרופ' אדריס תיתי

נבחר לשאת את ההרצאה המרכזית בכנס השנתי של האגוד הישראלי למתמטיקה

פרופ' אדריס תיתי נבחר לשאת את ההרצאה המרכזית בכנס השנתי של האגוד הישראלי למתמטיקה

שתף