הרצאה פופולרית של ד"ר נורית אברהם המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, במסגרת סדרת זמן מדע

מבט שטחי - הבנה עמוקה: מיקרוסקופיה של חמרים קוונטיים