חידת קופרניקוס: למה חלפו 2,000 שנה עד לגילוי שכדור-הארץ מסתובב סביב השמש?