הינך נמצא כאן

ביו-פיסיקה

כללי אצבע
01.03.2008
ד"ר גוב וחברי קבוצת המחקר שלו מנסים להבין כיצד לובשים תאים שונים את צורתם האופיינית. הם בחרו להתמקד במבנה המיוחד של תאי השיער...
כוחות משיכה
01.12.2007
מדעני המכון הציעו באחרונה מודל תיאורטי פשוט אשר מסביר את ההבדלים בארגון התאים, ומאפשר לחזות את תגובתם לכוחות המופעלים עליהם על-ידי הסביבה.
צופן נולד
01.12.2007
מהו הקשר בין תסריטים קולנועיים, מסכי טלוויזיה וצופן גנטי? מה קורה בהיעדרו של צופן חזותי? ומה אפשר...
מימין: יונתן סביר וד"ר צבי טלוסטי. זיהוי ביולוגי
01.09.2007
כדי שיוכלו לשרוד, כל היצורים החיים מבצעים ללא הרף אין-ספור חישובים מורכבים. אבל המולקולות שמרכיבות את ה"מחשבים" הביולוגיים...