הינך נמצא כאן

המרכז למחקר תת-מיקרוני

עולמו של הצופה הקוואנטי
01.06.2006

מה ההבדל בין אנשים לחלקיקים, ולמה אי-אפשר לשדר אנשים לתחנת החלל
 

על חלקיקים מדומים ומטענים חשמליים מציאותיים
01.06.1999

מדעני מכון ויצמן הצליחו למדוד את המטען החשמלי הקטן שנמדד מעולם