הינך נמצא כאן

פרופ' רותם שורק

פרופ' רותם שורק
04.12.2022

פרופ'  רותם שורק זוכה פרס נאקאסון מטעם HFSP לשנת 2023

פרופ' רותם שורק
02.11.2022

פרופ'  רותם שורק זוכה פרס נאקאסון מטעם HFSP לשנת 2023

פרופ' רותם שורק
02.11.2022

פרופ'  רותם שורק זוכה פרס לנדאו מטעם מפעל הפיס