חיסונים בטוחים

הינך נמצא כאן

 
 
חברת SynVaccine, הפועלת במסגרת חממת Rad Biomed, זכתה בזיכיון בלעדי מחברות "ידע" של מכון ויצמן למדע ומחברת "רמות" של אוניברסיטת תל-אביב להמשך פיתוח של טכנולוגיה לתרכיבי חיסון מתקדמים. הטכנולוגיה תפותח על בסיס מחקר שבוצע במכון ויצמן למדע ובאוניברסיטת תל-אביב לשם יצירת חיסונים יעילים ובטוחים באמצעות הנדסה של נגיפים סינתטיים.
 
חיסונים נגיפיים צריכים להיות, בעת ובעונה אחת, יעילים ובטוחים, אך לעיתים קרובות יעילות החיסון ובטיחותו אינן עולות בקנה אחד. השיטות המקובלות לפיתוח חיסונים מתבססות על נגיפים חיים-מוחלשים או מומתים. נגיפים חיים-מוחלשים הם בדרך כלל מחסנים יעילים, אך קיימת סכנה שיגרמו את המחלה עצמה במקום להביא לתגובה חיסונית. מנגד, נגיפים מומתים הם בדרך כלל בטוחים, אך יעילותם פחותה. חברת SynVaccine תפתח חיסונים בשיטת הבנייה והעריכה של גנים נגיפיים סינתטיים שפיתחו פרופ' אהוד שפירא וד"ר תובל בן יחזקאל ממכון ויצמן, ובשיטות ביו-אינפורמטיקה של ד"ר תמיר טולר מאוניברסיטת תל-אביב ועמיתיהם. באמצעות השימוש בטכנולוגיות אלו, מאמינה החברה, היא תוכל לפתח תרכיבי חיסון יעילים ובטוחים גם למחלות חשוכות חיסון, תוך שליטה בתהליך הפיתוח.

שתף