בציר טוב

 
 
72 דיווחים על המצאות חדשות שנוצרו במעבדות המכון נרשמו בחברת "ידע" בשנה האחרונה. באותו זמן הגישה "ידע" 51 בקשות לרישום פטנטים בארץ, ו-39 בקשות לרישום פטנטים בין-לאומיים על המצאות שעברו את שלב הרישום הראשוני. מנכ"ל "ידע", אמיר נייברג, מדווח כי באותה שנה הבשילו והושלמו הליכי רישום של 133 פטנטים – שנרשמו על-שם המכון.
 
הנה עוד נתונים על פעילות "ידע" בשנת 2013: בשנה זו נחתמו 263 הסכמים מסוגים שונים עם חברות שגילו עניין באפשרויות לפתח מוצרים על בסיס המצאותיהם של מדעני המכון. מתוכם - 10 מזכרי הבנות, 29 הסכמי אופציות לקבלת רשיונות פיתוח, ו-99 הסכמי סודיות (שמאפשרים למתעניינים לקבל מידע מפורט יותר על המצאות מסוימות).
 
 

שתף