תוכנית יוקרתית למורי מדעים ומתמטיקה תיפתח במכון ויצמן למדע

08.04.2008
תוכנית יוקרתית למורי מדעים ומתמטיקה תיפתח במכון ויצמן למדע. מורים מצטיינים שייבחרו לתוכנית יזכו במילגת לימודים, בפטור משכר לימוד ובמימון פרויקטים בבית-ספרם
תוכנית יוקרתית למורים למדעים ולמתמטיקה תחל בקרוב לפעול במכון ויצמן למדע. התוכנית, הממומנת מתרומת קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד, קרויה "תוכנית קיסריה", והיא תקנה תואר שני למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה בחטיבות הביניים ובבתי-הספר התיכוניים. מדעני מכון ויצמן למדע שתיכננו את התוכנית ויפעילו אותה, כללו בה הרחבה והעמקה של תחומי הידע המדעי, מפגשים בלתי אמצעיים עם מדענים הפועלים בחזית המדע, הכרת חידושים מדעיים, רכישת גישות הוראה חדשניות, השתתפות במחקר בתחומי הוראת המדעים והתנסות בהובלת יוזמות חינוכיות ייחודיות.

הלימודים בתוכנית יימשכו יומיים בשבוע, במשך השנתיים הראשונות, ויום אחד בשלישית, ובסיומם יוענק למשתתפים תואר שני בהוראת מדעים. המשתתפים, שייבחרו על בסיס המלצות וריאיון אישי, יזכו במילגת לימודים ובפטור משכר לימוד. בשאר ימי השבוע הם יוכלו להמשיך לעבוד בהוראה.

למורים בעלי תארים מתקדמים מציעה התוכנית מגוון מסלולים המשלבים עשייה חינוכית ומחקר. המשתתפים במסלול זה יקבלו גם הם מענק לימודים.

לבוגרי התוכנית יוצעו תוכניות המשך, הכוללות יצירה והובלה של יוזמות חינוכיות חדשניות, תוך שיתוף פעולה עם המחלקה להוראת המדעים ומחלקות אחרות במכון ויצמן למדע, וכן עם מכון דוידסון לחינוך מדעי – המאגד את הפעילות החינוכית של מכון ויצמן למדע.

התוכנית מיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה, בעלי תואר ראשון וניסיון של שלוש שנים לפחות בהוראה. המורים שייבחרו להשתתף בתוכנית היוקרתית ידרשו להתחייב להמשיך ללמד לפחות שלוש שנים לאחר סיום הלימודים.

לפרטים נוספים יש לפנות למרים כרמלי: 050-6408141, 08-9342816

miriam.carmeli@weizmann.ac.il

 

שתף