הינך נמצא כאן

EMBO

פרופ' ירדנה סמואלס
08.07.2020

פרופ' ירדנה סמואלס נבחרה לחברה בארגון האירופי לביולוגיה מולקולרית EMBO

פרופ' דבורה פאס
04.06.2013

פרופ' דבורה פאס נבחרה כחברה בארגון האירופי לביולוגיה מולקולרית EMBO

...

ד"ר יעקוב חנא
14.11.2012
ד"ר יעקוב חנא נבחר כחוקר צעיר מצטיין מטעם הארגון האירופי לביולוגיה מולקולרית EMBO
...
ד"ר רון מילוא
14.11.2012
ד"ר רון מילוא נבחר כחוקר צעיר מצטיין מטעם הארגון האירופי לביולוגיה מולקולרית EMBO
...