הינך נמצא כאן

ביו הנדסה

מימין: אלעד נור, ארן בר אבן וד"ר רון מילוא. אנרגיה חלופית
01.06.2010
המטרה: להגביר את קצב הצמיחה של גידולים חקלאיים המשמשים כדלק ביולוגי. האמצעי: ללמד את הצמחים לפעול ביעילות.
...