הינך נמצא כאן

מדידה

הקוונטים מתחממים ומתקררים
02.06.2008

האם קצב המדידות עשוי להשפיע על התוצאה? למשל, האם ייתכן שחומו של חולה נקבע על-פי קצב מדידות החום שמבצע הרופא, כך שהחום עולה כאשר המדידות תכופות...