הינך נמצא כאן

משה אורן

מותו של חלבון
01.09.1999

מה קורה לחלבונים הפגומים? אם הם היו נאגרים בתאים, התאים היו הופכים ל"מחסני גרוטאות", או שהיו מתפוצצים

 

עמודים