הינך נמצא כאן

פרס המועצה המדעית

ד"ר אייל שמעוני
25.06.2013
ד"ר אייל שמעוני זכה בפרס המועצה המדעית לעמיתים מצטיינים

...

ד"ר אדוארד קורקוטיאן
25.06.2013
ד"ר אדוארד קורקוטיאן זכה בפרס המועצה המדעית לעמיתים מצטיינים
...
פרופ' עמרי שריג
04.06.2013
פרופ' עמרי שריג זכה בפרס המועצה המדעית על-שם לוינסון בשטח המתמטיקה

...

ד"ר זוהר קומרגודסקי
04.06.2013
ד"ר זוהר קומרגודסקי זכה בפרס המועצה המדעית על-שם לוינסון בשטח הפיסיקה

...

ד"ר נחום אולנובסקי
04.06.2013
ד"ר נחום אולנובסקי זכה בפרס המועצה המדעית על-שם לוינסון בשטח הביולוגיה

...

ד"ר רון מילוא
04.06.2013
ד"ר רון מילוא זכה בפרס המועצה המדעית במדעי החיים

...

ד"ר ערן בוכבינדר
04.06.2013
ד"ר ערן בוכבינדר זכה בפרס המועצה המדעית במדעי הכימיה
...