הינך נמצא כאן

חנוכת בניינים

פרופ' מיכאל סלע, ורעייתו שרה, בפתח אודיטוריום מיכאל סלע
11.11.2019

נאומו של נשיא המכון בעבר, פרופ' מיכאל סלע, בעת חנוכת האודיטורים הנושא את שמו בקמפוס מכון ויצמן למדע

נחנכו
10.12.2018

המושב השנתי ה-70 של המועצה הבין-לאומית של מכון ויצמן למדע

נחנכו
01.12.2015

בניינים, מעבדות, מרכזים וכנסים שנחנכו באחרונה

...
אירועי מפגש מועצת המנהלים - סתיו 2013
26.11.2013
אירועי מפגש מועצת המנהלים - סתיו 2013