הינך נמצא כאן

פרופ' דוד הראל

פרופ' דוד הראל
28.11.2021

פרופ' דוד הראל נבחר לחבר חוץ באקדמיה הסינית למדעים.

פרופ' דוד הראל
04.05.2020

פרופ' דוד הראל נבחר כחבר בחברה המלכותית האנגלית