הינך נמצא כאן

נפח זכוכית

משה נאור (נוטמן)
01.03.2014

סיפורו של משה נאור (נוטמן), נפח הזכוכית המיתולוגי של מכון ויצמן למדע