הינך נמצא כאן

מלכה יאיון

יום גיבוש עם אנרגיות טובות
10.12.2018

יחידת המדען הראשי של משרד האנרגיה בחרה באחרונה לצאת ליום גיבוש מחלקתי בקמפוס של מכון ויצמן למדע ברחובות