הינך נמצא כאן

המחלקה לחומרים ופני שטח

המכוניות הוסיפו למשקלן מאות קילוגרמים בעשורים האחרונים
22.03.2018

פיתוח טכנולוגיה המחזקת את שתי התכונות גם יחד בסגסוגות קלות באמצעות הוספת כמויות קטנות של ננו-חומרים אי-אורגנייםפיתוח טכנולוגיה המחזקת את שתי...