הינך נמצא כאן

בועז נדלר

מימין: פרופ' דן אורון, ד"ר אורן רז, פרופ' נירית דודוביץ ופרופ' בועז נדלר. טובים השניים מן האחד
07.05.2019

איך למדוד תופעה מהירה מאוד באמצעות גלאי איטי בהרבה

פרופ' בועז נדלר
02.12.2018

פרופ' בועז נדלר זכה בפרס אברבנאל במתמטיקה יישומית מטעם האיגוד הישראלי למתמטיקה