הינך נמצא כאן

שרון פיירמן

משרדי בינה
31.10.2022

עם ארסנל מומחים מהתעשייה וניסיון מחקרי ומסחרי עשיר, "בינה" מזמינה את מדעני המכון לבחון את הפוטנציאל היישומי הגלום במחקריהם. "זוהי קריאה פתוחה...