הינך נמצא כאן

סימה טמיר

סימה טמיר
04.12.2022

 סימה טמיר מונתה לתפקיד המזכיר האקדמי וראש מנהל המחקר ועניינים אקדמיים