מדעני הסגל באים

14.07.2016

מדעני הסגל במכון ויצמן למדע

מדעני סגל הוא השם החדש שניתן למסלול עמיתי המחקר במכון ויצמן למדע. שם זה מתאים לשם המסלול באנגלית (Staff Scientists), ומבטא נכונה את הגדרתם כמדענים. שינוי השם הוא חלק מתהליך שינוי ועיצוב מהותי במסלול זה, שחל בשנים האחרונות תוך שיתוף פעולה בין הנהלת המכון למדעני הסגל, ומטרתו קידום המצוינות של מדעני הסגל במכון.

במכון ויצמן למדע עובדים כיום 178 מדעניות ומדעני סגל, כולם בעלי תואר דוקטור, רובם בעלי ניסיון וביצעו גם מחקר בתר-דוקטוריאלי, שבחרו ונבחרו להיות חלק מסגל המחקר המדעי במכון, הן בקבוצות המחקר והן בהובלה ובניהול של היחידות לתשתיות מחקר, במטרה לקדם את המדע במכון ויצמן.

מדעני הסגל הם חברי סגל קבועים במכון, ומהווים עוגן מדעי לקבוצות המחקר וביחידות התשתית. הם שותפים מלאים למחקר בחזית המדע העולמית, מפתחים טכנולוגיות מהמתקדמות בתחומן, וכן מדריכים סטודנטים במיומנות, במקצועיות וביצירתיות, ותומכים בהם.

היות שמסלול מדעני הסגל הוא ארוך-טווח, מתאפשר שימור יעיל של הידע והמיומנויות, והנחלתם לשאר חברי הקבוצה. התרומה המחקרית של מדעני הסגל  היא בגדר יתרון גם בהשוואה למוסדות אקדמיים רבים בארץ ובעולם, שרק באחרונה מכירים בצורך באנשי סגל שאמנם אינם ראשי קבוצות, אך הם מלווים את המחקר, תומכים בו ושותפים לו באופן מקצועי ולאורך זמן.

מצוינות מדעית, פרסומים, השתתפות בכנסים מדעיים וארגונם, ומעורבות בהנחיית סטודנטים – כל אלה הם חלק מהמאפיינים שנבחנים בעת הקבלה והקידום במסלול מדעני הסגל. השאיפה היא, שלכל מדעני הסגל תינתן הזדמנות להוכיח את מצוינותם המדעית, ושכל מדעני הסגל הראויים יתקדמו ויקודמו במסלול, שהדרגה הבכירה בו היא מדען סגל מן המניין.

מדעני הסגל ממלאים תפקיד חשוב בחיי הקמפוס, בתפקידים שונים ובוועדות המכון השונות, בהוראת קורסים במדרשת פיינברג, וכן בארגון סדרת סמינרים בין-תחומית Spotlight on Science המשמשת במה להצגת העבודה המדעית של מדעני הסגל בפני קהילת המכון.

מדעני הסגל מיוצגים על-ידי מועצה שבה חברים 11 נציגים: שמונה נציגים מהפקולטות השונות, שאליהם מצורפים יו"ר ושני חברים נוספים – ויחדיו הם מהווים את ועדת השלושה, שבין היתר מייצגת את מדעני הסגל במועצה האקדמית. המועצה נבחרת אחת לשנתיים ומנוהלת על-ידי המזכירות האקדמית.

לאור תרומתם אנחנו מציגים סדרת כתבה חדשה, אשר תעסוק בסיפוריהם של מדעני הסגל:

לדעת איפה האף: מגננוני הפעולה של החוש השישי | ד"ר דיצה לבנון

דרך הנמלים אל הקן | ד"ר אהוד פוניו

סביבוני-על | ד"ר יורי חודורובסקי

הסיפור שמספרות התמונות | ד"ר איל שכטר

מדע לכולם | ד"ר דניאל ללוש

תופסים טרמפ | ד"ר דניאלה שץ

על הגלגל הקטן החדש, ומכונות אחרות | ד"ר לורן לוינסון

מהמעבדה אל מיטת החולה | ד"ר דניאלה נוביק

היופי במדע | ד"ר תמר פז-אליצור

זמן הצפרדע | ד"ר ולאד ברומפלד

סיכוך מימיד"ר ניר קמפף

חשמל על פני השטח | ד"ר רבקה מעוז

קצר בתקשורת ד"ר אלכסנדר פלוטניקוב וד"ר גליה מייק-שליין 

תנועת המים | ד"ר אינה סולומונוב 

גיל הגולגולת | ד"ר ליאור רגב

דברים שרואים מכאןד"ר שרון וולף

כשחלבונים מצליחים להפתיע  | ד"ר מרים אייזנשטיין

למידע נוסף על מסלול מדעני הסגל לחצו כאן.

שתף