הינך נמצא כאן

אבישי גל ים

ננס לבן מכה ענק אדום
01.12.2007
ממצאי המחקר שהתקבלו תומכים במודל המקובל, שלפיו הננס הלבן מקיים יחסי גומלין עם כוכב שכן, מסוג ענק אדום...

עמודים