הינך נמצא כאן

איתמר פרוקציה

פרופ' איתמר פרוקציה
15.09.2013
פרופ' איתמר פרוקציה זכה בפרס מסדר המצוינות המדעית מטעם הממשלה הפדרלית של ברזיל

...

פרופ' איתמר פרוקציה
09.10.2012
פרופ' איתמר פרוקציה זכה בתואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת נטל, ברזיל. התואר הוענק לו על-ידי שר המדע של ברזיל .
...
פרופ' איתמר פרוקציה
09.08.2011
פרופ' איתמר פרוקציה מונה כמנהלו הראשון של מרכז ברגינסקי לממשק בין מדעי החיים והמדעים המדוייקים לבין מדעי החברה
...