הינך נמצא כאן

הנדסת רקמות

כוחות משיכה
01.12.2007
מדעני המכון הציעו באחרונה מודל תיאורטי פשוט אשר מסביר את ההבדלים בארגון התאים, ומאפשר לחזות את תגובתם לכוחות המופעלים עליהם על-ידי הסביבה.