הינך נמצא כאן

ירון ליפמן

פרופ' ירון ליפמן
18.11.2020

פרופ' ירון ליפמן זכה בפרס אברבנאל לשנת 2020 במתמטיקה יישומית מטעם האיגוד הישראלי למתמטיקה

שינוי צורה של מודל של כף יד (משמאל). שימוש באלגוריתם שינוי צורה סטנדרטי (במרכז) מוביל לעיוותים גדולים (באדום) ולהיפוכים (בצהוב). מודל שינוי צורה בעל חסמים על גודל העיוות יכול ליצור העתקה דומה ללא היפוכים ועם עיוות חסום (מימין)
26.11.2013
כיצד מלמדים את המחשב לראות כמו בן-אדם? מדעני המכון מפתחים גישות ואלגוריתמים כדי להתמודד עם האתגר