הינך נמצא כאן

מחנות לנוער שוחר מדע

דיבייט קורונה
29.10.2020

בני נוער מרחבי העולם הראו לפוליטיקאים ולמקבלי החלטות איך צריך להתנהל דיון על מדיניות הקורונה 

ד"ר משה רשפון ואליעזר מנור במפגש בוגרי מחנות נוער שוחר מדע
01.12.2014
50 שנה למחנות לנוער שוחר מדע