הינך נמצא כאן

עדה יונת

01.06.2006
פרופ' עדה יונת זכתה בפרס פאול ארליך, ולדוויג דמסטדטר
איך עושים חלבונים
01.12.1999

מדעני מכון ויצמן זיהו את מיקום מרבית חלקיה של יחידת המשנה הקטנה של הריבוזום

 

עמודים