הינך נמצא כאן

פיסיקה של חומר מעובה

פרופ' מרדכי הייבלום
01.03.2008
פרופ' מרדכי הייבלום זכה בפרס רוטשילד לפיסיקה לשנת 2008. הוא יכהן תקופה נוספת כראש המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, וכראש מרכז...
מערכות שזורות
01.09.2007
מציאות יש רק אחת. כך אומר ההיגיון. אבל תורת הקוונטים, התורה המדעית המוכחת ביותר, מאפשרת לכמה מציאויות סותרות להתקיים בעת...
01.06.2007
פרופ' יוסף אימרי נבחר כחבר כבוד באקדמיה למדעים של הודו.
01.03.2007
פרופ' ישראל בר-יוסף התמנה לתפקיד סגן נשיא המכון לפיתוח משאבים.
01.03.2007
פרופ' מרדכי הייבלום התמנה לתפקיד ראש המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה.
01.11.2006
פרופ' מרדכי היייבלום יכהן תקופה נוספת בתפקיד ראש מרכז יוסף ה. ובל ר. בראון למחקר תת-מיקרוני.
01.09.2006
פרופ' יוסף אמרי נבחר לקבל את פרס א.מ.ת לשנת 2006 בפיסיקה.
01.09.2006
ד"ר יובל אורג זכה בפרס על-שם לוינסון מטעם המועצה המדעית של המכון בשטח הפיסיקה. הפרס ניתן לו על מחקריו באינטראקציות...
01.06.2006
פרופ' יובל גפן נבחר לכהן כראש מרכז בהקמה ללימודים מתקדמים.
מטען חשמלי כבקשתך
01.06.2000

בתנאים מסוימים נוצרים בזרם החשמלי מעין מבנים של אלקטרונים המתפקדים כ"חלקיקים מדומים", שכל אחד מהם נושא מטען חשמלי הקטן ממטענו ה"בסיסי" של אלקטרון...

עמודים