הינך נמצא כאן

פרויקט פר

תמונה קבוצתית עם פר
01.09.1999

בולים צבעוניים, ענקיים, שמתארים היבטים שונים של פרויקט החונכות הארצי פר"ח, שימשו באחרונה כלי תקשורת יעילים שהביעו את רגשי תודתם של חניכי הפרויקט...