הינך נמצא כאן

תנועה חזותית

מסלולים עקמומיים
01.03.2008
מה הקשר בין תנועות פיסיות לדרך שבה אנו תופסים תנועה באופן חזותי?