הינך נמצא כאן

פיסיקה כימית וביולוגית

דוגמא לחריטות ננומטריות
30.11.2021

מדעני המכון ושותפיהם למחקר יצרו לראשונה אלומות מעורבלות של אטומים בודדים