מבנה ארגוני

בניין המינהלה ע"ש סטון

 

מכון ויצמן למדע מנוהל על-ידי המועצה הבין-לאומית ומועצת המנהלים. מועצת המנהלים בוחרת את נשיא המכון, שאחראי על מינוי סגניו.

 

המועצה הבין-לאומית

מועצת המנהלים

 

סגן הנשיא

סגן הנשיא למינהל ולכספים

סגן הנשיא לפיתוח משאבים

סגן הנשיא ליישומים טכנולוגיים

 

אגפים ויחידות מינהלה: אגף כספים, אגף משאבי אנוש, אגף בינוי, אגף מערכות מידע, אגף תפעול, אגף רכש, יחידת הבטיחות, ואגף פיתוח משאבים

 

 

שתף