הינך נמצא כאן

הוראת הפיסיקה

חדר המורים המקוון בפעולה
07.04.2020

כך עברו 9,000 תלמידי מגמת פיסיקה ללמוד מהבית בחסות הקורונה

מתוך הסרטון הזוכה
18.02.2019

מדענית מכון ויצמן למדע זכתה בתחרות בין-לאומית המשלבת מדע ומחול

ד"ר ראפע ספדי וד"ר עידית ירושלמי. דרכים חדשות
01.12.2008
פיתוח דרכים חדשות לקידום הוראת הפיסיקה במגזר הערבי.