הינך נמצא כאן

היחידה לתאי גזע וטכנולוגיות תאיות מתקדמות

ד"ר עודד זינגר וד"ר הלנה איינבינדר
28.08.2016

כיצד אפשר לקדם במהירות יחסית את חקר תאֵי הגזע?

  מימין: גלעד בק, ד"ר הלנה איינבינדר, ד"ר יעל פריד וד"ר עודד זינגר, היחידה לתאי גזע וטכנולוגיות תאיות מתקדמות. טריליונרים
01.09.2014

היחידה לתאי גזע וטכנולוגיות תאיות מתקדמות