הינך נמצא כאן

המחלקה לפיסיקה כימית

01.03.2007
פרופ' שמעון וגה יכהן תקופה נוספת כראש המחלקה לפיסיקה כימית.
01.11.2006
פרופ' משה שפירא זכה בפרס ויליס למב למחקרי לייזר ואופטיקה קוואנטית.
01.11.2006
פרופ' לוסיו פרידמן נבחר לכהן כראש מרכז על-שם פריץ האבר לכימיה פיסיקלית
01.09.2006
פרופ' דוד טנור נבחר לכהן בקתדרה הפרופסוריאלית על-שם הרמן מאייר.
01.09.2006
פרופ' דניאלה גולדפרב נבחרה לכהן בקתדרה הפרופסוריאלית לפיסיקה כימית על-שם אריק קליגר.

עמודים