הינך נמצא כאן

מודל מתמטי

המערבולת
25.05.2011
מערכות רוח ענקיות ממחישות לנו, בכל פעם מחדש, את מורכבות הגורמים המשפיעים על מזג האוויר. אבל מה מקור האנרגיה של רוחות הענק?...
רחוק מהעין, קרוב אל הלב
01.09.2009
תאי העצב מקבלים החלטות של חיים ומוות בהתאם למיקומה של הפגיעה העצבית. כיצד הם קובעים את מקום הפגיעה?
החיידקים – אלופי היעילות
04.02.2009

מדעני המכון יצרו מודל מתמטי המראה כיצד מווסתים יצורים חד תאיים את פעילויותיהם כדי להגיע ליעילות מקסימלית

פצצות זמן גנטיות
23.11.2007

מדעני מכון ויצמן למדע יצרו מודל מתמטי החוזה את מועד התפרצותן של מחולת גנטיות תלת-נוקליאוטידיות, כמו מחלת הנטינגטון...

מימין: יונתן סביר וד"ר צבי טלוסטי. זיהוי ביולוגי
01.09.2007
כדי שיוכלו לשרוד, כל היצורים החיים מבצעים ללא הרף אין-ספור חישובים מורכבים. אבל המולקולות שמרכיבות את ה"מחשבים" הביולוגיים...

עמודים