הינך נמצא כאן

מוטי הייבלום

מערכות שזורות
01.09.2007
מציאות יש רק אחת. כך אומר ההיגיון. אבל תורת הקוונטים, התורה המדעית המוכחת ביותר, מאפשרת לכמה מציאויות סותרות להתקיים בעת...
עולמו של הצופה הקוואנטי
01.06.2006

מה ההבדל בין אנשים לחלקיקים, ולמה אי-אפשר לשדר אנשים לתחנת החלל
 

מטען חשמלי כבקשתך
01.06.2000

בתנאים מסוימים נוצרים בזרם החשמלי מעין מבנים של אלקטרונים המתפקדים כ"חלקיקים מדומים", שכל אחד מהם נושא מטען חשמלי הקטן ממטענו ה"בסיסי" של אלקטרון...

על חלקיקים מדומים ומטענים חשמליים מציאותיים
01.06.1999

מדעני מכון ויצמן הצליחו למדוד את המטען החשמלי הקטן שנמדד מעולם

עמודים