הינך נמצא כאן

סטודנטים

קומדיה עם שמונה הלוויות
01.09.2007
"בעבודה המדעית יש מעט מן האבסורד שקיים במחזה, העבודה המחקרית היומיומית היא לעיתים מאבק הישרדותי. פועלים במרץ, וברוב המקרים...

עמודים